Dodano : Lip 2, 2018

4 sposoby na zburzenie budynku

4 sposoby na zburzenie budynku

Według ekspertów wpływ na technikę zburzenia budynku mają takie czynniki, jak obszar, na którym znajduje się budynek, podstawowe materiały budowlane, cel wyburzenia i sposób usuwania gruzu . Techniki wyburzenia budynków zawsze muszą być zaplanowane i przeprowadzone w sposób bezpieczny zarówno dla załogi firmy rozbiórkowo-wyburzeniowej  oraz otaczających budynków i przestrzeni publicznej. Dlatego zawsze warto zlecić prace doświadczonej firmie wyburzeniowej, posiadającej specjalistyczne oprzyrządowanie i sprzęt ciężki.

 
 

Rozbiórka przez implozję

Implozja to najbardziej porażający sposób na wyburzenie budynku. Polega na wykorzystaniu materiałów wybuchowych w celu wybicia głównych podpór pionowych budynku, skutkiem tego jest sytuacja, w której budynek zburzy się od środka na zewnątrz. Sposób rozmieszczenia ładunków wybuchowych i kolejność ich detonacji mają ogromne znaczenie dla pomyślnego i bezpiecznego wyburzenia. Wyburzenie poprzez implozję najczęściej stosuje się do wyburzenia dużych budynków, kominów, itp. na obszarach miejskich. 

 
 
 

Rozbiórka koparką o wysokim zasięgu ramienia

Kolejnym rozwiązaniem jest wyburzenie za pomocą ramienia o wysokim zasięgu  i jest zwykle stosowane w budynkach osiągających wysokość większą niż około 20 metrów. Ta metoda polega na zastosowaniu maszyny bazowej, typu koparka, wyposażona w długie ramię do wyburzania składające się z trzech sekcji lub teleskopowego wysięgnika. Tego typu maszyna wyposażona jest w kruszarkę, nożyce lub młotek, które są przymocowane na końcu ramienia i służą do wyburzania budynku od góry do dołu. W ten sposób duże fragmenty konstrukcji są usuwane, a specjalistyczna ekipa rozkłada kawałki i sortuje je do usunięcia.

 

Rozbiórki koparką o dużym zasięgu są wykorzystywane do rozbiórki budowli żelbetowych, murowanych , stalowych i mieszanych i przez wielu ekspertów jest uważana za bezpieczniejszą technikę niż tradycyjne wyburzanie kulek zrakowych do usuwania wysokich budynków.

 
 
 

Wyburzanie za pomocą żurawia i kuli

Rozbiórka za pomocą żurawia i kuli jest jedną z najstarszych metod rozbiórki budynków. Głównie wykorzystuje się ją do wyburzania wysokich obiektów betonowych i innych konstrukcji murowych. Kula do rozbijania waży ok. 60 ton – jest zawieszona na kablu dźwigu lub innego ciężkiego sprzętu. Rozbiórka polega na powtarzających się uderzeniach kulą w konstrukcję miażdżąc budynek. Podobnie, ja w poprzedniej metodzie prace rozbiórkowo-wyburzeniowe muszą być wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych operatorów dźwigów. W przypadku chybienia i nie trafienia kulą w obiekt istnieje ryzyko przechylenia  i przeciążenia dźwigu. Przy użyciu tej metody wytwarza się dużo kurzu , wibracji i hałasu, dlatego należy brać pod uwagę powyższe oddziaływanie na otoczenie. 

 
 

Selektywna rozbiórka

Selektywne wyburzanie budynków jest bardzo popularną metodą stosowaną przez większość firm rozbiórkowych. Pozwala na odzyskanie i ponowne wykorzystanie lub recykling materiałów porozbiórkowych. Selektywne wyburzanie wewnętrzne i zewnętrzne drewna , cegły, metali i betonu pozwala na recykling i ponowne wykorzystanie. 

Nasza firma specjalizuje się głównie w rozbiórkach budynków przy użyciu koparek wyposażonych w nożyce i młoty wyburzeniowe. Staramy się prowadzić wyburzenia techniką selektywną, odzyskując materiały, które następnie zostaną ponownie wykorzystane jako materiał budowlany, np. z gruzu wykonujemy kruszywo stosowane na podbudowę na drogi.