Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Usługi Transportowe Ew-trans S.C. Kuchary Żydowskie 16, 09-110 Sochocin, informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Usługi Transportowe Ew-trans S.C. G.Drążkiewicz P.Balczyński, NIP 567-183-55-10, tel. +48 792 198 701, e-mail: [email protected]

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

o    zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

o    wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

o    ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń

o    marketingu bezpośredniego

o    tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

o    weryfikacji wiarygodności płatniczej

o    wsparcia obsługi

o    szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Dodatkowo wyraziłeś zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych polegających na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe. Segmentowanie pozwala nam na dostosowywanie treści wyświetlanych reklam do indywidualnych zainteresowań użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.

3.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: wsparcie IT dla administratora, Google, Facebook, Beyond.pl Sp. z o. o., Polska, TK Telekom Sp. z o.o., Polska, Hetzner Online GmbH, Niemcy, Finlandia
LeaseWeb Netherlands B.V., Holandia, Host Europe GmbH, Francja
Inten, Polska, KEI.PL Sp. z o.o., Polska

4.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

5.    Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.    Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

8.    Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).