Oferta

Oferujemy Państwu usługi wykonywane specjalistycznym sprzętem budowlanym w zakresie:

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych przy użyciu ciężkiego i drobnego sprzętu budowlanego.

– budynki mieszkalne, przemysłowe, inżynieryjne
– hale magazynowe i przemysłowe
– kominy
– rozbiórki infrastruktury drogowej

Chcesz wiedzieć więcej? …

 ROBOTY ZIEMNE

– wykopy pod fundamenty
– wymiana gruntu
– odkrywki
– zasypki
– rekultywacja terenu
– zbieranie humusu
– wykopy pod sieci kanalizacyjne
– kształtowanie terenu
– budowa szamb
– skarpowanie, plantowanie i korytowanie terenu
– i inne prace ziemne

Chcesz wiedzieć więcej? …

 

WYNAJEM KOPAREK I CIĘŻARÓWEK

Chcesz wiedzieć więcej?…

 

TRANSPORT

– materiałów sypkich: żwir, piasek, gruz sortowany, torf, ziemia ogrodnicza, (samochody o ładowności 16 i 30 ton)
– wywóz gruzu
– wywóz śniegu

Chcesz wiedzieć więcej?…

 

USŁUGI DROGOWE

– korytowanie dróg
– utwardzanie
– ręczne układanie kostki brukowej (polbruk)
– układanie krawężników drogowych, obrzeży trawnikowych

Chcesz wiedzieć więcej?…

 

 USŁUGI KANALIZACYJNE

– sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych
– uzbrajanie terenu w sieci wodociągowe
– instalacje i przyłącza kanalizacyjne
– instalacje i przyłącza wodne

Chcesz wiedzieć więcej?…

 

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW SYPKICH

– sprzedaż kruszywa betonowego i ceglanego
– sprzedaż piasku
– sprzedaż ziemi ogrodowej

Chcesz wiedzieć więcej?…