Kontakt

DZIAŁ PRZYJMOWANIA ZLECEŃ
tel.: 602-780-311 Paweł Balczyński
tel.: 511-878-499 Artur Balczyński
e-Mail: zlecenia@ewtrans.pl
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
tel.: 606-462-067
mail: ksiegowosc@ewtrans.pl
PUNKT SPRZEDAŻY KRUSZYW I PIASKU
Baza firmy EW-TRANS
ul. Płochocińska 65
03-044 Warszawa
DANE REJESTRACYJNE FIRMY
Usługi transportowe Ew-Trans S.C.
G. Drążkiewicz / P. Balczyński
Kuchary Żydowskie 16
09-110 Sochocin