Dodano : mar 25, 2024

Utwardzenie drogi kruszywem wyrównanie dojazdu

Utwardzenie drogi kruszywem wyrównanie dojazdu

Wiosenne roztopy niestety często są powodem bardzo złego stanu technicznego dróg gruntowych oraz dojazdów do posesji. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych Klientów oferujemy kompleksowe utwardzenie drogi kruszywem.

Jak wygląda wyrównanie dojazdu? Aby utwardzenie dojazdu przynosiło oczekiwane rezultaty w pierwszej kolejności należy wykonać koryto pod drogę, wybierając wierzchnią warstwę humusu lub błota.
Głębokość koryta uzależniona jest od warunków glebowych. Koryto jest uzupełniane warstwą gruzu porozbiórkowego, a następnie zagęszczane. Warstwę wierzchnią możemy wbudować z kruszywa betonowego (najczęściej frakcji 0-63mm), klińca (czyli kamienia łupanego) czy też destruktu asfaltowego. Tutaj wybór należy do Inwestora, gdyż kruszywo betonowe jest tańsze, jednak kruszywo kamienne jest bardziej estetyczne.

Nasza firma realizuje kompleksową usługę utwardzenia drogi kruszywem:

  • przygotowujemy koryto pod drogę
  • załadunek, wywóz oraz utylizacja urobku
  • dostawa i wbudowanie gruzu
  • dostawa i wbudowanie kruszywa, klińca lub destruktu asfaltowego
  • zagęszczenie każdej z poszczególnych warstw.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową wyceną usługi zapraszamy do kontaktu. Przyjedziemy na miejsce i przedstawimy najkorzystniejsze rozwiązania.

Poniżej zdjęcia z realizacji naszych dróg.

Przed
Utwardzenie drogi kruszywem
Utwardzenie drogi kruszywem
Wyrównanie drogi
Budowa drogi