Dodano : cze 7, 2017

Rozbiórka budynku zabytkowego

Rozbiórka budynku zabytkowego

Wyburzenie budynku zabytkowego wymaga załatwienia znacznie więcej formalności niż zwykłego obiektu. Jeśli budynek przeznaczony do rozbiórki został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków w pierwszej kolejności niezbędne będzie uzyskanie zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Po uzyskaniu zgody od Generalnego Konserwatora Zabytków na wykreślenie tego obiektu z rejestru zabytków można ubiegać się o pozwolenie na rozbiórkę budynku.

W przypadku budynków i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, jednak będących pod ochroną konserwatorską ujętą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwolenie na rozbiórkę wydaje właściwy organ w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem. Konserwator zabytków ma 30 dni na ustosunkowanie się do wniosku o rozbiórkę takiego budynku, jeśli nie udzieli w tym czasie odpowiedzi, uznaje się, że decyzja jest pozytywna.

Uzyskanie zgody konserwatora na rozbiórkę budynku nie wyklucza konieczności uzyskania pozwolenia (lub zgłoszenia) we właściwym urzędzie.