Dodano : Sty 16, 2018

Niwelacja terenu, wynajem wywrotki, transport ziemi

Niwelacja terenu, wynajem wywrotki, transport ziemi

Niwelacja terenu jest to proces profilowania terenu, zwykle mający na celu realizację dalszych zamierzeń budowlanych. Profilowanie realizowane jest głównie przy użyciu sprzętu ciężkiego typu spycharki, koparki lub koparko ładowarki. W przypadku, gdy teren działki jest znacznie poniżej poziomu terenów sąsiednich, niezbędny jest wynajem wywrotki i nawożenie ziemi w celu wyrównania poziomu i ukształtowania działki. Nasza firma oferuje transport ziemi wywrotkami czteroosiowymi. Oferujemy ziemię wysokiej jakości, przepuszczalną i pozbawioną gruzu i nieczystości. Oferujemy wynajem koparek oraz wynajem koparko ładowarek w bardzo atrakcyjnych cenach. Rozliczenie za prace koparki może być w formie wynagrodzenia ryczałtowego lub za godzinę pracy maszyny. Roboty ziemne należy wykonać w taki sposób aby nie zakłócić gospodarki wodnej terenu, aby woda nie spływała na tereny sąsiednie. W innym wypadku urząd (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Planując niwelację terenu lub podniesienie poziomu działki należy pamiętać, że bez pozwolenia budowlanego możemy je wykonać tylko w przypadku, gdy nie planujemy żadnych inwestycji budowlanych na tym terenie, a podniesienie działki ma na celu jedynie jej wyrównanie. W przypadku, gdy planujemy jakieś inwestycje budowlane po wykonaniu niwelacji działki, urząd traktuje to jako prace przygotowawcze, powinno zostać to ujęte w projekcie budowlanym i wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę.